“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Colaborarea intersectorială a specialiștilor pentru prevenirea situațiilor de risc

   La data de 19 aprilie curent în incinta primăriei Chetriș a avut loc masa rotunda cu tematica „Colaborarea intersectorială a specialiștilor pentru prevenirea situațiilor de risc”, organizată de către Dna Olesea Pantea, asistent social comunitar.
La eveniment au participatspecialiști din cadrul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului și membrii echipei multidisciplinare.

În cadrul întrunirii au fost discutate următoarele subiecte:

1. Serviciul social de sprijin familial pentru familiile cu copii, serviciul de bază în prevenirea situațiilorcopiilor aflaţi însituaţii de risc;

2. Raport de dare de seamă a cazurilor de sprijin familial secundar;

3. Legea nr. 45-XVI din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie;

4. Protecția copilului de violență, neglijare, exploatare, trafic în Instituția Publică Gimnaziul Chetriș;

5. Prezentarea informației cu privire la perioada estivală și pericolele care pot fi evitate.

   De asemenea, au fost enumerate activităţile care au fost realizate în satul Chetriș în perioada anului 2016 pentru protecţia familiei şi a copilului, în scopul prevenirii separării copilului de familie, precum şi a pregătirii acesteia pentru reintegrarea copilului. În acest sens, Dna Olesea Pantea a menționat faptul că 4 familii cu 9 copii minori, care aveau o situație precară, au beneficiat de serviciul de sprijin familial monetar asigurându-se depășirea situației de risc și prevenirea separării copilului de familie.

   Totodată, pentru a preveni fenomenul violenței în familie, Dl Marcel Cereteu, șef de post, a vorbit despre riscurile manifestării comportamentului antisocial, precum și cine sunt autoritățile abilitate, care pot oferi suport și asistență în depășirea situațiilor de risc atât pentru copil cât și pentru familie în general. Acesta a menționat că organul de poliţie este obligat:

- să asigure protecţia victimelor violenţei în familie și să supravegheze executarea măsurilor de protecţie aplicate în conformitate cu legislaţia;

- să elibereze, în cazul violenţei în familie, ordinul de restricţie de urgenţă în privinţa agresorului.

   La finele activității, pentru cei prezenți au fost distribuite pliante și broșuri informative cu privire la Serviciul social de sprijin familial pentru familii cu copii.

20170419_101341
20170419_101354
20170419_101403
20170419_111827
1/4 
start stop bwd fwd

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești