“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Vizita de lucru a Doamnei Stela GRIGORAȘ, ministrul muncii,

protecției sociale și familiei în raionul Fălești

    La 13 aprilie curent, Doamna Stela GRIGORAȘ, ministrul muncii, protecției sociale și familiei a desfășurat o ședință de lucru în raion, în cadrul căreia au participat asistenții sociali, lucrătorii sociali și specialiștii din cadrul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului. La întâlnire au fost abordate subiecte ce țin de reformele inițiate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și de colaborarea dintre autoritățile publice centrale și locale.

   În cadrul discuțiilor Doamna ministru a vorbit despre noua reformă a sistemului de pensii, cum va avea loc valorizarea pensiilor, indexarea, cum va fi aplicată noua formulă de calcul și despre beneficiile tuturor măsurilor prevăzute în noua reformă. Ministrul a subliniat că datorită reformării sistemului de pensii, a fost asigurată bunăstarea a peste 700.000 de pensionari și totodată au fost create condiții bune pentru noii beneficiari în sistemul de pensii.

   Un alt subiect important prezentat de ministru a fost noul concept de reformare a sistemului de determinare a dizabilității și a capacității de muncă. Astfel, aceasta a menționat că noua structură a Consiliului Național de Determinare a Dizabilității și Capacității de Muncă va fi constituită din 4 consilii regionale, în cadrul cărora vor funcționa 3-5 echipe de determinare a dizabilității şi două consilii superioare cu rolul de examinare a contestațiilor și realizare a controlului.

„Prin noua reformă a sistemului de determinare a dizabilității dorim să asigurăm o transparență și o echitate în sistem, să majorăm pensiile persoanelor cu dizabilități, să le valorificăm potențialul și să-i ajutăm să fie parte a societății”, a declarat ministrul.

   Totodată, Stela Grigoraș s-a referit și la noua reformă a salarizării, accentuând că aceasta va fi bazată pe echitate, meritrocație și va asigura un sistem unitar pe toate sectoarele.

   Ministrul a mai subliniat faptul că la moment ministerul este în proces de definitivare a unui mecanism de finanțare a serviciilor sociale statutare, care vor fi finanțate de la bugetul de stat. Printre acestea se numără: servicii de sprijin familial, asistența parentală profesionistă, servicii pentru persoanele cu dizabilități și servicii comunitare.

   În finalul ședinței, participanții la discuții au adresat un șir de întrebări ministrului, inclusiv privind finanțarea serviciilor sociale dezvoltate de autoritățile publice locale și acordarea ajutorului social pentru familiile social-vulnerabile. În acest context, reprezentanții autorității publice locale au solicitat modificări în legislație privind acordarea ajutorului social, unde să fie stipulat că beneficiarii de ajutor social vor fi implicați în munci comunitare. Astfel, aceștia vor fi stimulați să scoată gospodăria din situația de criză și să prevină dezvoltarea parazitismului și irosirea ineficientă a banilor publici.

  

   La final, Stela Grigoraș a reiterat importanța de a avea un dialog deschis și constructiv cu autoritățile publice locale, astfel încât, toate problemele să fie prevenite și soluționate la timp.

   De asemenea, 3 familii socialmente vulnerabile din raion au avut parte de o surpriză din partea oaspeților, care le-au oferit cadouri și ajutor bănesc.

17879879_1297232720363246_9173751845704307142_o
17917099_1297232093696642_2125982011495506640_o
17917378_1297231997029985_5799524334098905277_o
17917632_1297232617029923_9218249304688966926_o
17917936_1297231910363327_4288821759910762090_o
IMG_20170413_105915
IMG_20170413_110009
IMG_20170413_114547
IMG_20170413_115343
IMG_20170413_122510
IMG_20170413_122538
IMG_20170413_122606
IMG_20170413_122645
01/13 
start stop bwd fwd

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești