guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

IMG 5529 Stimați utilizatori!

  Bine ați venit pe pagina web a Direcției Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DGASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DGASPFC Fălești

   

   Ședința Consiliului de Administrație al DGASPFC Fălești

 116871470 331813674641908 9118103284629403491 n La 29 iulie 2020, ora 14:00,  a avut loc ședința Consiliului de Administrație al DGASPFC Fălești. La ședința planificată membrii consiliului  de administrație au pus în discuție următoarele  întrebări: cu privire la  inspectarea familiilor cu copii în tutelă/curatelă, cu privire la aprobarea evaluării totalizate privind performanțele profesionale ale angajaților, aplicarea mecanismului intersectorial pentru identificarea, referirea, asistența și monitorizarea categoriilor de beneficiari, aprobarea Regulamentului intern de Funcționare, aprobarea procedurii operaționale de evaluare a gradului de satisfacție a angajaților și rezultatele analizei chestionarilor de evaluare a gradului de satisfacție, cu privire la aprobarea procedurii de depunere și examinare a plângerilor și contestațiilor în cadrul Serviciului social de Suport monetar și altele. În rezultatul raportării și dezbaterilor pe marginea notelor informative, au fost aprobate Hotărâri corespunzătoare de soluționare pozitivă.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești