guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

IMG 5529 Stimați utilizatori!

  Bine ați venit pe pagina web a Direcției Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DGASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DGASPFC Fălești

   

Ședința de lucru APL I și II

Acțiuni implimentate în cadrul Proiectului „VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ” la Risipeni

La 27 mai, 2020, grupul de lucru, în componența vicepreședinților TAMBUR Veaceslav, FUSU Veaceslav, Șef Direcție Generală Asistență IMG 9591Socială Protecția Familiei și Copilului, CIOBANU Emilia, șef Secție Construcție, CUSCHEVICI Constantin și alți specialiști din cadrul DGASPFC, a întreprins o vizită de lucru în cadrul Primăriei comunei Risipeni. La activitate au participat APL nivelul I și II, consilieri locali, reprezentanți din domeniul medical și societatea civilă.

Vizita de lucru a avut ca obiectiv prezentarea acțiunilor implementate în cadrul proiectului „Viață Sănătoasă”, asigurarea durabilității proiectului prin crearea unui Centru comunitar de servicii integrate, cât și alte obiective specifice:

  • Elaborarea devizului de cheltuieli;
  • Identificarea resurselor financiare;
  • Elaborarea caietului de sarcini.

Scopul: prezentarea activităților privind implementarea planului de acțiuni din cadrul proiectului „Viață Sănătoasă”. Au fost evaluate IMG 9603necesitățile pentru persoanele 60+, după care examinate medical 189 persoane cu BNT și 39 de dosare a persoanelor care au fost referite către serviciile sociale.

 Totodată în cadrul acestui proiect urmează a fi creat un Centru comunitar de servicii integrate care va acorda asistență multiaspectuală beneficiarilor din comunitatea Risipeni: asistență medicală, socială, etc.

În scopul asigurării bunăstării beneficiarilor se va promova modul sănătos de viață, cât și asigurarea alianței între generații.

Se întreprind măsuri concrete prin identificarea rezultatelor finale și realizarea lucrărilor de reparație.

Sperăm că impactul va fi unul pozitiv și de rezonanță la nivel republican.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești