guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

IMG 5529 Stimați utilizatori!

  Bine ați venit pe pagina web a Direcției Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DGASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DGASPFC Fălești

   

ȘEDINȚA COMITETULUI COORDONATOR RAIONAL FĂLEȘTI

IMG 9564Astăzi, 15 mai curent,  în cadrul Consiliului Raional Fălșeti, a fost organizată ședința Comitetului Coordonator Raional Fălești pentru Comunitatea Prietenoasă Vârstei.

 La eveniment au participat membrii Comitetului Coordonator Raional (aprobați prin dispoziția președintelui) și reprezentați din următoarele domenii: sănătate, asociaţii obşteşti, grupuri civice/de inițiativă, vârstnici, persoane cu nevoi speciale, culte religioase, inclusiv agenți economici, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul raionului.

În cadrul ședinței au fost alese organele de conducere (președintele - Ciobanu Emilia, vicepreședinte - Cojocari Janna, secretar fără drept de vot - Malachi Lilia).  Membrii comitetului au analizat și aprobat Regulamentul de funcționare a Comitetului Cooordonator local (CCL).

Conceptul de Comunitate Prietenoasă Vârstei a fost elaborat de către Organizația Mondială a Sănătății în anul 2006 și promovează incluziunea și contribuția persoanelor în etate la viața comunității.

Asociația Obștească „CASMED” a informat reprezenții comitetului despre Concursul de selectare a localităților din raionul Fălești care vor implementa conceptul de „Comunitate Prietenoasă Vârstei”.

 În cadrul concursului (etapa I) au fost selectate 4 localități care vor beneficia de suport în identificarea problemelor locale cu care se confruntă vârstnicii, elaborarea planurilor de acțiuni și implementarea inițiativelor prietenoase vârstei menite să ajute comunitățile să răspundă nevoilor legate de îmbătrânire.

  Activitatea s-a finalizat cu prezentarea unui model de plan de activitate a CCR.

 Organizatori au fost AO „CASMED” în parteneriat cu Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești