guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

IMG 5529 Stimați utilizatori!

  Bine ați venit pe pagina web a Direcției Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DGASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DGASPFC Fălești

   

ŞEDINŢA COMISIEI RAIONALE PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR AFLATE ÎN SITUAȚIE DE DIFICULTATE


IMG 9330La 20 decembrie curent, în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei Raionale pentru protecţia persoanelor aflate în situație de dificultate.
Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 23 de cazuri, care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport.
Reieșind din suma disponibilă, a fost acordat suport monetar în sumă totală de 31 400 lei - la 7 familii, pentru reparația locuinței, procurarea carburanților, produselor alimentelor, igienice, vestimentație pentru perioada rece a anului precum și pentru adaptarea mobilierului la necesitățile persoanei cu dizabilitate severă, țintuită la pat.
Totodată, membrii comisiei au decis reexaminarea a 15 dosare în cadrul ședinței următoare.
A fost examinat un dosar a beneficiarului ce solicită serviciu social de plasament în cadrul CSS „Pentru Voi” Fălești.
Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali un şir de recomandări menite să amelioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion.
Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirei calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești