guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

IMG 5529 Stimați utilizatori!

  Bine ați venit pe pagina web a Direcției Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DGASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DGASPFC Fălești

   

ȘEDINȚA COMISIEI  RAIONALE PENTRU PROTECȚIA COPILULUI AFLAT ÎN DIFICULTATE.

 IMG 8759La data de 27 noiembrie curent, în incinta Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei Raionale pentru Protecția Copilului aflat în Dificultate.
Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 40 cazuri a copiilor care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport. Au fost examinate:

  • 1 caz - Cu privire la prelungirea plasamentului în instituție rezidențială;
  • 30 cazuri - Cu privire la acordarea și mărimea ajutorului bănesc;
  • 1 caz-   Cu privire la dezinstituţionalizarea şi plasament planificat în APP;
  • 2 cazuri - Cu privire la anularea tutelei/curatelei cu plata îndemnizaţiei;
  • 1 caz - Cu privire la încetarea plasamentului în instituţie rezidenţială;
  • 1 caz - Cu privire la evaluarea activităţii serviciului de tip familial APP;
  • 2 cazuri - Cu privire la reintegrare în societate;
  • 1 caz - Cu privire la prelungirea plasamentului în serviciul APP.

Audiind opinia părților interesați și examinând materialele prezentate, în rezultatul discuțiilor dintre membrii Comisiei pe marginea acestora și în urma analizei, Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul superior al copiilor.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești