guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

  Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Seminar cu participarea angajaților DASPFC

La 09 februarie curent reprezentanții Inspecției Sociale, instituţie subordonată MSMPS, au desfășurat un seminar cu participarea angajaților din cadrul DASPFC.

În cadrul seminarului a fost pusă în discuție LEGEA Nr. 297 din 21.12.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social. Participanții au făcut cunoștință cu organizarea activităților de interes comunitar și responsabilitățile primarului în desfășurarea acestora. Ținem să menționăm că șomerii înregistrați la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social vor presta, la solicitarea primarului, activități de interes comunitar, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate și sănătate în muncă.

La fel, a fost abordat subiectul cu privire la neregulile la acordarea ajutorului social depistate de Inspecție. În rezultatul acestor verficări, șeful Inspecției sociale, Dna Angela Chirilov, a declarat că au fost depistate mai multe iregularități referitor la statutul de angajat și veniturile provenite din salarizare. Astfel, s-a propus obligativitatea verificării de către asistenții sociali comunitari a corectitudinii datelor declarate în cerere de către beneficiari.

De asemenea, Dna Emilia Ciobanu, șef DASPFC, a solicitat asistenților sociali comunitari să se comporte corect și echidistant cu solicitanții de ajutor social.

La final, participanții au adresat întrebări pe marginea subiectelor discutate.Galerie foto.   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești