guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

  Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Ședinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 aniLa 01 februarie în incinta Consiliului raional image02a avut loc şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani.

Ședința a avut următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la monitorizarea cazului beneficiarului serviciului de plasamet temporar la CSS „Pentru Voi”, or.Fălești;

2. Cu privire la examinarea a 22 dosare ale solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna februarie la cantina de ajutor social din sat. Bocani și Izvoare;

3. Cu privire la examinarea dosarului solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu gratuit;

4. Cu privire la examinarea dosarului solicitantului serviciului „Respiro”.

De asemenea, 1 beneficiar, din motive personale, a solicitat încetarea plasamentului în serviciului social „Locuința protejată”.

Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali comunitari un şir de recomandări menite să ameliorioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion. Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești