guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

  Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Activitate de informare și sensibilizare

La 30 ianuarie curent în incinta Primăriei Catranîc avut loc o activitate de informare moderată de către asistentul social comunitar, Dna Puga Natalia, în urma căreia cetățenii au aflat despre modificările și completările în legislație în domeniul asistenței sociale.

În cadrul întâlnirii s-au discutat chestiunile privind:

- Sistarea activității Fondului Republican și Local de Susținere Socială a Populație din 01 ianuarie 2018;

- Aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13 iunie 2008;

- Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 889 din 11 noiembrie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii”;

- Modificarea cuantumului de plată pentru serviciul de îngrijire socială la domiciliu.

La finele activității participanților li s-au distribuit pliante și broșuri informative.Galerie foto.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești