guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

  Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Ședința Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului: probleme și soluții

     În scopul promovării interesului major al copilului în societate, implementării în raion a prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, a planului de activitate a Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului, la data de 31 octombrie curent în sala de şedinţe a Consiliului raional a avut loc ședința Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la activitatea CLPDC pentru perioada de 9 luni a anului 2017 în primăriile Pietrosu și Hîncești;

2. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor în anul 2017;

3. Cu privire la activitatea CAS Prosperare, s. Bocșa;

4. Cu privire la activitatea Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru copii ,,Telefonul copilului”.

     La întrunire au participat șef Direcție Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție, Direcției Generale Educație, Spitalului raional, consilieri locali, asistenți sociali comunitari, președintele consiliului local pentru protecția drepturilor copilului Hîncești, membrii Consiliului Consultativ al Copiilor, directorii Centrelor de Asistență Socială „Casa Speranței” și „ProSperare”.

     În cadrul ședinței s-a pus accent pe utilizarea tuturor resurselor disponibile din comunități în vederea prevenirii situațiilor de risc a copiilor, inclusiv atenționarea agenților economici, administratorilor localurilor de agrement, care permit accesul minorilor pe timp de noapte, după orele 23.00.

     Raportul a fost completat de către Dna Nanii Liliana, șef Serviciu de Asistență Psihopedagogică, care a informat despre organizarea odihnei de vară a copiilor în anul 2017. S-a luat decizia de a sensibiliza APL de nivelul I referitor la alocarea surselor financiare pentru odihna de vară a copiilor pentru anul 2018.

     Totodată, s-a discutat despre reorganizarea și completarea serviciile sociale din Centrul de Asistență Socială ,,Prosperare” cu modificările de vigoare. S-a analizat activitatea Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru copii ,,Telefonul copilului”.

     În concluzie, Dna Emilia Ciobanu, președintele Consiliului, a punctat că în raionul Fălești se lucrează mult pentru a proteja drepturile copiilor, există colaborarea intersectorială care permite de acționa eficient, rapid în interesele majore ale copiilor și a familiilor cu copii în situații de risc.

     Membrii consiliului s-au implicat activ în discuții, aducând exemple din sfera activității și luând decizii corecte în vederea îmbunătățirii acesteia. Deciziile au fost votate unanim. Galerie foto.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești