guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

IMG 5529 Stimați utilizatori!

  Bine ați venit pe pagina web a Direcției Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DGASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DGASPFC Fălești

   
ȘEDINȚA DE LUCRU A COMITETULUI COORDONATOR RAIONAL
 
200920530 554708652602608 3480560378049139984 n    Asociația Obștească CASMED, a organizat ședința de lucru pentru membrii Comitetului Coordonator Raional cu subiectul: „Definitivarea planului de acțiuni a Comitetului Coordonator Raional. Planificarea activităților de identificare a nevoilor vârstnicilor din raion”
     La eveniment au participat reprezentați ai AO CASMED, Ina Cojocari, facilitator comunitar, Emilia CIOBANU, șeful DGASPFC, Lilia Malachi, șef adjunct DGASPFC, Iurie Bobu, șef Centrul de Sănătate Publică Fălești și alți membrii ai CCR.
   În cadrul activității s-a prezentat planul de activități strategice privind implementarea CPV la nivel de raion pentru anii 2020-2023.
   Reieșind din cele menționate, a fost planificat procesul de identificare a nevoilor vârstnicilor din comunitățile raionului Fălești, s-au evidențiat necesitățile de suport din partea CCL locale și CASMED.
      Activitatea s-a finalizat cu completarea, prezentarea, discutarea planului de acțiuni al Comitetului Coordonator Raional.

 ȘEDINȚA DE LUCRU CU COMITETULUI COORDONATOR RAIONAL

 

  193251365 223950915932626 8988627348342570107 n Asociația Obștească CASMED, a organizat ședința de lucru pentru membrii Comitetului Coordonator Raional cu subiectul: „Implementarea conceptului de Comunitatea Prietenoasă Vârstei în raionul Fălești: rezultate, provocări, acțiuni de realizat”

   La eveniment au participat reprezentați ai AO CASMED, Serghei CULIBABA, coordonator proiect, Ana SPÎNU, facilitator comunitar și Ina COJOCARU, facilitator comunitar, Emilia CIOBANU, șeful DGASPFC , Igor MITELOV, vicepreședinte CCL or. Fălești, Eudochia BRAȘOVEANU, vice președinte CCL Risipeni, Dumitru MOSORETI, primar com. Risipeni și coordonatori ai cluburilor de seniori.

   În cadrul activității s-au evidențiat rezultatele obținute pe parcursul perioadei martie 2020 -  mai 2021 și schimbul de experiență între membrii CCL.

  Reieșind din cele menționate, a fost discutat subiectul de: „Implementarea conceptului în localitățile: or. Fălești, com. Sărata Veche, com. Horești și com. Risipeni”.Provocări în inițierea activităților, Despre procesul de identificare a nevoilor vârstnicilor din comunitate, Componenta de CPV ca parte a strategiei de dezvoltare socio-economică a localității; Provocări și lecții învățate.

  Activitatea s-a finalizat cu identificarea pașilor necesari de urmat de către membrii CCR Fălești privind includerea componentei de CPV în cadrul strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului.

Ședință online, în contextul Zilei Internaționale ale Familiei:
„Consolidarea capacităților de îngrijire ale părinților copiilor cu dizabilități”
 
 poza2 La data de 13 mai 2021, în contextul Zilei Internaționale a Familiei, șef SS ,,Asistență personală”, dna Railean Olga, în colaborare cu reprezentantul AO ,,Deschidere”, dna Gobjila Ana, au desfășurat ședința online cu familiile copiilor cu dizabilități din raionul Fălești.
  Scopul ședinței online a fost consolidarea capacităților de îngrijire ale părinților copiilor cu dizabilități, incluși în proiectul de susținere materială lunară a familiilor cu copii cu dizabilități din raionul Fălești, finanțat de un sponsor originar din raionul Fălești.

ŞEDINŢA COMISIEI  RAIONALE PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR AFLATE ÎN SITUAȚIE DE DIFICULTATE.

IMG 0932La 30 martie curent, în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei  Raionale pentru protecţia persoanelor aflate în situație de  dificultate. 

Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 16 de cazuri, care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport.

Reieșind din suma disponibilă a fost acordat suport monetar în sumă totală de 30 600 lei, la 9 familii pentru reparația locuinței, produselor alimentelor, igienice, vestimentație precum și pentru procurarea tehnicii de uz casnic.

A fost examinate dosare a beneficiarilor cu prelungire la serviciul de plasament în cadrul SS „Locuința Protejată” și în CSS „Pentru Voi” Făleștia câte 6-12 luni.

Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali un şir de recomandări menite să ameliorioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion.

Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.

Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, 2020
 
IMG 0590  În contextul consemnării Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, în data de 04.12.2020, Direcția Generală Asistență Socială, în parteneriat cu Grupul de Auto-reprezentanți au organizat și desfășurat online masa rotundă cu tema „Incluziunea socială – drept și necesitate fundamentală a persoanelor cu dizabilități”.
  Participanții activității au fost primarii din raionul Fălești, membri ai grupului de auto-reprezentanți, reprezentanți ai CTAS Fălești și reprezentanți ai DGASPFC.
  Activitatea a fost moderată de Rotaru Veronica, șef SS „Asistența personală” și a avut ca scop promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.
  Fiecare participant s-a implicat în abordarea subiectului incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, invocând problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități la nivel de comunitate.
  Cu o comunicare destul de consistentă a venit Andrieș Tamara, reprezentant al grupului de autoreprezentanți.
  În cadrul activității s-a accentuat despre nivelul scăzut de accesibilitate a clădirilor, străzilor și participanții au venit cu recomandare către IMG 0585APL de a implica persoanele cu dizabilități în consultarea diverselor probleme.
   De asemenea este lăudabil faptul că APL se implică în sprijinul și soluționarea unor probleme a persoanelor cu dizabilități pe tot parcursul anului.
   Activitatea s-a finalizat cu prezentarea unor istorii de succes de reintegrare în comunitate și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.

Seminarul de instruire continuă „Implementarea  procedurilor interne  în  cadrul serviciilor sociale”

 IMG 0374 La  data  de  29 octombrie curent, în cadrul DGASPFC Fălești a fost  desfășurat seminarul de instruire continuă  cu  tema  „Implementarea  procedurilor interne  în  cadrul serviciilor sociale”.  Seminarul  a  fost  moderat  de  Ceban Dina, șef  interimar SPPED, cu  participarea  managerilor și angajaților  serviciilor sociale „Echipa Mobilă”, „Casa Comunitară”, „Asistența personală”, Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu, Centrelor de Asistență Socială.

În cadrul seminarului  au  fost  analizate 5 proceduri interne și consolidate cunoștințele  în  aplicarea  acestora:

  • Procedura cu privire la supervizarea profesională a angajaților din cadrul Serviciilor sociale;
  • Procedura de evaluare anuală a competențelor profesionale a angajaților;
  • Procedura privind protecția datelor cu caracter personal a beneficiarilor și angajaților din cadrul Serviciilor sociale;
  • Procedura cu privire la protecția beneficiarului împotriva abuzurilor și neglijării;
  • Procedura privind depunerea și examinarea petițiilor beneficiarilor și personalului angajat în cadrul Serviciilor sociale.

caritate 28.10.20

ŞEDINŢA COMISIEI RAIONALE PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR AFLATE ÎN SITUAȚIE DE DIFICULTATE.
IMG 0334   La 28 octombrie, în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei Raionale pentru protecţia persoanelor aflate în situație de dificultate.
   Președintele comisiei Domnul Veaceslav TAMBUR în colaborare cu membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 7 de cazuri, care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport.
   Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali un şir de recomandări menite să amelioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion.
  Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirea calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.
MASĂ ROTUNDĂ „INTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR ÎN ETATE: OPORTUNITĂȚI ȘI LIMITE.”
 
  Astăzi, 2 octombrie 2020, în incinta Palatul de cultură „M.Volontir”, or. Fălești a fost desfășurată masa rotundă cu genericul „Integrarea socială a persoanelor în etate: oportunități și limite.” în contextul Zilei Internaționale a Persoanelor în Vârstă. S-au discutat posibilitățile și IMG 0142limitele în integrarea socială a persoanelor în vârstă.
  În cadrul ședinței specialiștii DGASPFC Fălești, au abordat subiectul despre promovarea drepturilor persoanelor în vârstă, prin încurajarea de a participa activ la viața socială, economică, politică, și culturală, dar și cultivarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii lipsită de discriminare a acestei categorii.
  Participanții activității au fost actori din diverse domenii, primari, reprezentanți mass media, reprezentanți ai grupurilor de seniori și voluntari, care au fost familiarizații cu serviciile sociale destinate persoanelor în vârstă. s-au implicat activ și au venit cu propuneri de îmbunătățire a serviciilor sociale.
  Ca un fir roșu al activității a fost consolidarea eforturilor tuturor actorilor pentru îmbunătățirea vieții persoanelor de vârsta a treia, îndemnul către specialiști prezenți de a implica persoanele vârstnice în grupuri de suport, activități de voluntariat, care pot fi o resursă pentru tinerii specialiști implicarea acestora.
  Activitatea a finisat cu recitarea unor poezii și inițierea unei campanii împotriva singurătății persoanelor vârstnice.
   Vă îndemnăm! să faceți o listă de persoane pe care îi veți suna și o listă de persoane care ar putea face acest lucru alături de Dumneavoastră.
Masă rotundă „Vârstnicii între siguranță și izolare”
 
20201001 090831Astăzi, s-a desfășurat masa rotundă cu genericul „Vârstnicii între siguranță și izolare”. S-a pus accent pe măsuri și intervenții destinate asigurării incluziunii sociale a persoanelor vârstnice din raion. Managerii serviciilor sociale pentru persoanele în etate din cadrul DGASPFC, au organizat această activitate unde au participat lucrătorii sociali din 9 localități din raion. Spre final lucrătorii sociali și beneficiari au primit un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

Слайд1

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești