guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

IMG 5529 Stimați utilizatori!

  Bine ați venit pe pagina web a Direcției Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DGASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DGASPFC Fălești

   
Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, 2020
 
IMG 0590  În contextul consemnării Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, în data de 04.12.2020, Direcția Generală Asistență Socială, în parteneriat cu Grupul de Auto-reprezentanți au organizat și desfășurat online masa rotundă cu tema „Incluziunea socială – drept și necesitate fundamentală a persoanelor cu dizabilități”.
  Participanții activității au fost primarii din raionul Fălești, membri ai grupului de auto-reprezentanți, reprezentanți ai CTAS Fălești și reprezentanți ai DGASPFC.
  Activitatea a fost moderată de Rotaru Veronica, șef SS „Asistența personală” și a avut ca scop promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.
  Fiecare participant s-a implicat în abordarea subiectului incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, invocând problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități la nivel de comunitate.
  Cu o comunicare destul de consistentă a venit Andrieș Tamara, reprezentant al grupului de autoreprezentanți.
  În cadrul activității s-a accentuat despre nivelul scăzut de accesibilitate a clădirilor, străzilor și participanții au venit cu recomandare către IMG 0585APL de a implica persoanele cu dizabilități în consultarea diverselor probleme.
   De asemenea este lăudabil faptul că APL se implică în sprijinul și soluționarea unor probleme a persoanelor cu dizabilități pe tot parcursul anului.
   Activitatea s-a finalizat cu prezentarea unor istorii de succes de reintegrare în comunitate și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.

Seminarul de instruire continuă „Implementarea  procedurilor interne  în  cadrul serviciilor sociale”

 IMG 0374 La  data  de  29 octombrie curent, în cadrul DGASPFC Fălești a fost  desfășurat seminarul de instruire continuă  cu  tema  „Implementarea  procedurilor interne  în  cadrul serviciilor sociale”.  Seminarul  a  fost  moderat  de  Ceban Dina, șef  interimar SPPED, cu  participarea  managerilor și angajaților  serviciilor sociale „Echipa Mobilă”, „Casa Comunitară”, „Asistența personală”, Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu, Centrelor de Asistență Socială.

În cadrul seminarului  au  fost  analizate 5 proceduri interne și consolidate cunoștințele  în  aplicarea  acestora:

 • Procedura cu privire la supervizarea profesională a angajaților din cadrul Serviciilor sociale;
 • Procedura de evaluare anuală a competențelor profesionale a angajaților;
 • Procedura privind protecția datelor cu caracter personal a beneficiarilor și angajaților din cadrul Serviciilor sociale;
 • Procedura cu privire la protecția beneficiarului împotriva abuzurilor și neglijării;
 • Procedura privind depunerea și examinarea petițiilor beneficiarilor și personalului angajat în cadrul Serviciilor sociale.

caritate 28.10.20

ŞEDINŢA COMISIEI RAIONALE PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR AFLATE ÎN SITUAȚIE DE DIFICULTATE.
IMG 0334   La 28 octombrie, în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei Raionale pentru protecţia persoanelor aflate în situație de dificultate.
   Președintele comisiei Domnul Veaceslav TAMBUR în colaborare cu membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 7 de cazuri, care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport.
   Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali un şir de recomandări menite să amelioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion.
  Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirea calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.
MASĂ ROTUNDĂ „INTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR ÎN ETATE: OPORTUNITĂȚI ȘI LIMITE.”
 
  Astăzi, 2 octombrie 2020, în incinta Palatul de cultură „M.Volontir”, or. Fălești a fost desfășurată masa rotundă cu genericul „Integrarea socială a persoanelor în etate: oportunități și limite.” în contextul Zilei Internaționale a Persoanelor în Vârstă. S-au discutat posibilitățile și IMG 0142limitele în integrarea socială a persoanelor în vârstă.
  În cadrul ședinței specialiștii DGASPFC Fălești, au abordat subiectul despre promovarea drepturilor persoanelor în vârstă, prin încurajarea de a participa activ la viața socială, economică, politică, și culturală, dar și cultivarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii lipsită de discriminare a acestei categorii.
  Participanții activității au fost actori din diverse domenii, primari, reprezentanți mass media, reprezentanți ai grupurilor de seniori și voluntari, care au fost familiarizații cu serviciile sociale destinate persoanelor în vârstă. s-au implicat activ și au venit cu propuneri de îmbunătățire a serviciilor sociale.
  Ca un fir roșu al activității a fost consolidarea eforturilor tuturor actorilor pentru îmbunătățirea vieții persoanelor de vârsta a treia, îndemnul către specialiști prezenți de a implica persoanele vârstnice în grupuri de suport, activități de voluntariat, care pot fi o resursă pentru tinerii specialiști implicarea acestora.
  Activitatea a finisat cu recitarea unor poezii și inițierea unei campanii împotriva singurătății persoanelor vârstnice.
   Vă îndemnăm! să faceți o listă de persoane pe care îi veți suna și o listă de persoane care ar putea face acest lucru alături de Dumneavoastră.
Masă rotundă „Vârstnicii între siguranță și izolare”
 
20201001 090831Astăzi, s-a desfășurat masa rotundă cu genericul „Vârstnicii între siguranță și izolare”. S-a pus accent pe măsuri și intervenții destinate asigurării incluziunii sociale a persoanelor vârstnice din raion. Managerii serviciilor sociale pentru persoanele în etate din cadrul DGASPFC, au organizat această activitate unde au participat lucrătorii sociali din 9 localități din raion. Spre final lucrătorii sociali și beneficiari au primit un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

Слайд1

Aneversare la Obreja Veche

119792620 3476047285787914 9197593598135710338 nAstăzi, 17.09.2020, vicepreședintele  raionului  Fălești, domnul  Tambur Veaceslav și reprezentanții  DGASPFC Fălești, s-au deplasat în satul Obreja Veche cu un  frumos prilej-omagierea  -Aniversării  de  95  de ani  a

Domnului Bejenari Petru, veteran  al  Marelui Război pentru Apărarea Patriei, beneficiar  al serviciului social „Asistența personală” și de a-i ura  multă sănătate,bucurii de la cei dragi ,o viață ușoară  și oameni frumoși alături mereu.

Dumnealui este  un  model  pentru  generațiile  de astăzi: optimist, fericit  și  totuși  atât de firav și  emoționat  de amintirile  și  experiențele  prin care  a trecut  prin  viață.  Domnul. Bejenari,  fiind surprins plăcut de prezența autorităților, a recitat o  poezie  din propria compoziție.

Numai  având modele vii,tânăra generație va putea accede frumos spre viitor.

ȘEDINȚA PLURIDISCIPLINARĂ ÎN COMUNA ALBINEȚUL VECHI

107611867 724212195037772 6746687577169112939 nLa data de 15.07.2020 în incinta Primăriei comunei Albineţul Vechi s-a desfășurat ședința pluridisciplinară cu participarea specialiștilor din cadrul DGASPFC Fălești (șef adjunct -Malachi Lilia, specialist principal- Anii Eugenia, jurist -Sîrbu Sergiu), membrii EMD din comuna Logofteni și membrii EMD din comuna Albineţul Vechi, care au avut inclusă în agenda ședinței: Identificare a formei de protecție a unei persoane în etate, aflată în dificultate și constatarea oportunităților de a fi plasate în serviciile sociale specializate.

La finele ședinției sa stabilit etapele de referire a dosarului la comisia raională pentru protecția socială a persoanelor aflate în dificultate sau cu Dizabilități pentru plasament, în cadrul CSS „Pentru Voi”.

Ședință de raportare a Secției Protecție a personelor în etate și cu dizabilități

IMG 9522La data de 28 februarie 2020 Secția Protecție a personelor în etate și cu dizabilități au prezentat raportul activității pentru anul 2019 în format PPT a serviciilor sociale pentru personelor în etate și cu dizabilități. În cadrul ședinței a fost analizată activitatea următoarelor servicii sociale:

 • Serviciul Social Asistență Personală
 • Serviciul Social „Casa Comunitară”
 • Serviciul Social „Locuința Protejată”
 • Serviciul social de Suport monetar
 • Serviciul de îngrijire social la domiciliu
 • Serviciul juridic
 • Serviciul ortopedie și protezare
 • Serviciul Prestații sociale

Rapoartele de activitate pentru anul 2019 au fost prezentate și de centrele subordinate Secției personelor în etate și cu dizabilități:

 • Centrul de Asistență Socială ,,Împreună”
 • Complexul de Servicii Sociale ,,Pentru Voi”

În urma analizei Rapoartelor anuale au fost date recomandări pentru îmbunătățirea calității serviciilor specializate pentru adulți.

Ședința de informare a persoanelor  cu  deficiențe  auditive

IMG 9472La 26 ianuarie 2020, s-a desfășurat o ședința de informare a persoanelor  cu  deficiențe  auditive din r. Fălești,  organizată de Asociația Surzilor din RM FT „NORD”  în parteneriat cu Direcția Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești.    

În cadrul  ședinței  a  fost  pus  accentul  pe  problemele  cu  care  se  confruntă  persoanele  cu  deficiențe  de  auz,  modalitatea de  acordare  a  prestațiilor  și  serviciilor  sociale.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești