“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Cine suntem ?

     Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești este instituția publică, subordonată în plan administrativ Consiliului raional Făleşti, iar în plan metodologic – Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

     DASPFC realizează la nivelul raional măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vîrstnice, persoanelor cu dizabilități, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

     Instituția are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de asistență socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizarii sociale şi a sărăciei.

   În acest sens, Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului  elaborează strategia proprie de asistență socială, planul de asistență socială şi programe de acțiune în domeniu, în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

     În domeniul protecției copilului şi a familiei, Direcția asigură respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, propune şi aplică măsurile de protecție specială pentru copiii aflați în dificultate sau cu dizabilități.

     În domeniul asistenţei sociale a persoanelor vîrstnice aflate în dificultate, Direcţia dezvoltă, consolidează şi prestează servicii sociale adresate persoanelor vîrstince aflate în dificultate, servicii sociale comunitare pentru persoanele vîrstnice ( serviciul de îngrjire socială la domiciliu, serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul cantinei de ajutor social, serviciile centrelor comunitare, servicii specializate şi cu specializare înaltă (aziluri, centre de plasament temporar pentru persoane în etate, centre de reabilitare. Direcția promovează şi implementează măsuri necesare pentru eficientizarea acordării prestaţiilor sociale pentru persoanele vîrstnice aflate în dificultate.

     În domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, asigură respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare şi formare profesională, precum şi alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor, în bază încadrării  acestora în categorii de persoane cu dizabilități.

Pentru cine?

     Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului asigura asistență socială urmatoarelor categorii de persoane:

v  Copii orfani şi rămaşi fără ocrotirea părintească;

v  Copii cu nevoi speciale;

v  Copiii străzii;

v  Copiii instituţionalizaţi;

v  Copii în conflict cu legea;

v  Copiii victime ale abuzului şi violenţei;

v  Copii orfani în perioada postinstituţională;

v  Familii social vulnerabile;

v  Familii cu mulţi copii;

v  Familii cu copii minori, aflate în litigiu;

v  Persoane în etate în situație de risc;

v  Persoane cu dizabilități.

Ce servicii oferim?

 • Promovarea și susținerea respectării drepturilor omului;
 • Servicii de consiliere socială, juridică și psihologică;
 • Măsuri de prevenire a abandonului și a instituționalizării;
 • Măsuri de reintegrare în familia biologică a copilului ocrotit în centrele de plasament sau în familii substitutive;
 • Măsuri de protecție în familia extinsă, sistem rezidențial, prin adopiție;
 • Măsuri de protecție a copilului abuzat și/sau fără adăpost;
 • Măsuri de protecție de tip rezidențial: centre de zi şi plasament pentru copii şi familii în situaţii de risc;
 • Asistență și sprijin persoanelor vîrstnice, singure, aflate în situații dificile sau cu dizabilități;
 • Măsuri de prevenire și combatere a marginalizării sociale și discriminarii etnice;
 • Acordarea de ajutoare sociale;
 • Servicii de recuperare, tratament, reintegrare socială a persoanelor cu dizabilități;

Prestații și facilități pentru persoane cu dizabilități.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești